Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8. ОДНОЧАСНА РІВНОВАГА НА ТОВАРНОМУ І ГРОШОВОМУ РИНКАХ: МОДЕЛЬ IS-LM ДЛЯ ЗАКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ

Модель IS-LM була запропонована Дж. Хіксом і на сьогодні є панівною інтерпретацією теорії Кейнса. Макроекономічні процеси у моделі показані через взаємодію товарного і грошового ринків. Складовими моделі IS-LM є крива IS та крива LM. Крива IS ("інвестиції-заощадження") відображає умови рівноваги між попитом і пропозицією на ринку товарів та послуг. Крива LM ("ліквідність-грошг") відбиває умови рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей. Оскільки процентна ставка впливає як на інвестиції, так і на попит на гроші, ця змінна пов'язує обидві частини моделі IS-LM. Взаємодія ринків товарів та грошей визначає рівно­важний рівень доходу в економіці. Зв'язок між ринками не є очевидним, якщо розглядати модель IS-LM в алгебраїчному вигляді, тому звичайно функціонування моделі ілюструється за допомогою графіків.

Модель IS-LM будується для короткострокового періоду, тобто ґрунтується на припущенні про постійний рівень цін. Це означає, що всі змінні в моделі вимірюються в реальних одиницях. Таким чином, модель IS-LM є моделлю загальноекономічної рівноваги товарного і грошового ринків, у якій аналізуються фактори, що визначають рівень доходу в економіці при фіксованих цінах.