Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.2.2. Проста алгебра кривої LM

Крива LM відображає можливі комбінації доходу і процентної ставки, які виникають на врівноваженому грошовому ринку. Рівновага на грошовому ринку описується рівнянням:

де k, h — параметри, більші від нуля. Згадаємо, що k визначає чутливість попиту на гроші до доходу, a h — до ставки процента. Рівняння кривої LM можна отримати через рішення рівняння рівноважного грошового ринку відносноrта У.

Рівняння кривої LM має вигляд:

Наведені рівняння описують криву LM алгебраїчне. Рівняння кривої LM відносно ставки процента відображає процентну ставкуяка забезпечує рівновагу грошового ринку при будь-яких значеннях У та М/Р. Коефіцієнт k/h визначає кут нахилу кривої LM. Якщо попит на гроші мало чутливий до доходу, тоді k — мале, коли попит на гроші чутливий до динаміки процентної ставки, тоді h — велике. За таких умов зростання попиту на гроші внаслідок збільшення доходу потребує незначних змін процентної ставки, щоб урівноважити грошовий ринок: крива LM є пологою. У випадку, коли h -мале, a k - велике, крива LM має крутий вигляд.

Коефіцієнт 1/h показує зсув кривої LM. Зміна реальних запасів грошей (М/Р) веде до протилежного зсуву кривої LM: збільшення пропозиції грошей (М) при кожному заданому рівні цін (Р) зсуває криву LMправоруч.