Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

15. Производительность, мотивация и оплата труда

Ключевые понятия и термины

 

Производительность труда; выработка продукции; трудоемкость единицы продукции; факторный метод прогнозирования производительности труда; мотивация труда; методы мотивации труда; оплата труда; основная заработная плата; дополнительная оплата труда; тарифная система; формы оплаты труда; системы оплаты труда работников; система премирования персонала; участие работников в прибыли предприятия (организации).