Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Під час створення у нашій країні м’ясної промисловості та її інфраструктури, у 30-ті роки при формуванні наукових поглядів за основу були прийняті біохімічні уявлення. Тому для якісного введення технологічних процесів зберігання, консервування і переробки м’ясної сировини необхідно розширити мережі підготовки та перепідготовки фахівців даного напрямку. На сьогодні спостерігається підвищення ефективності впровадження нових технологій, тому успішна практична реалізація вирішення важливих для України м΄ясопереробних проблем можлива лише через підготовку фахівців інженерів-технологів за спеціальністю “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр”.

Опанування змісту дисципліни “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” дає майбутнім фахівцям можливість обрати найбільш ефективний метод консервування та зберігання м'яса і м'ясних продуктів з метою збереження їх харчової та біологічної цінності, скорочення втрат маси, подовження терміну зберігання та зменшення витрат енергоносіїв під час оброблення і зберігання.

Предметом вивчення дисципліни “Технологія зберігання і консервування м'яса” є питання зберігання і консервування м'яса і м'ясних продуктів.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів професійних знань щодо зберігання, консервування і перероблення м'яса за мінімальних втрат сировини і збереження її поживної та біологічної цінності.

Основним завданням вивчення дисципліни є поглиблення у студентів знань технологій консервування м'яса та м'ясних продуктів, опанування технологій новітніх методів консервування та зберігання, технологій спрямованих на скорочення втрат маси та якостей сировини і готової продукції, формування знань і практичних умінь удосконалення основних технологічних процесів, наукового підходу до вибору технологій зберігання і консервування м'ясних продуктів.

У даному посібнику висвітлені питання якості, консервування, зберігання та псування м'яса і м’ясних продуктів. Наведено основні показники якості м'яса, фактори, які впливають на якість та основні причини псування м'яса й м’ясних продуктів. Детально викладені методи та способи зберігання, консервування м'яса та м'ясних продуктів, а саме консервування холодом, теплом, ультрафіолетовим, іонізуючим та інфрачервоним опроміненням. Розкриті питання впливу процесів обсмажування, варіння, копчення на формування якісних показників м’ясних продуктів при зберіганні. Описано дію різних консервантів та антиоксидантів на якість сировини і готових виробів при тривалому зберіганні. Наведено вплив упаковки на терміни зберігання м'яса й м’ясних продуктів. Детально описані можливі типи ковбасних оболонок та їх застосування для різних видів ковбасних виробів з урахуванням терміну зберігання. Приділена увага значенню води, її активності, якості та впливу на тривалість якісного зберігання м’ясних продуктів.