Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Фінанси


БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Бюджетний кодекс України

Валютні операції

Петрашко Л.П. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 204 с.

Гроші. Фінанси. Кредит

Г.Г. Кірейцев М.М. Александрова С.О. Маслова

Гроші і кредит

С.О. Маслова

Фінансовий менеджмент

Г.Г. Кірейцев, Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.

Фінанси (Загальна теорія)

Опарін В. М., Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

Міжнародні фінанси

О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 557 с.

Центральний банк та грошово-кредитна політика

Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.:  КНЕУ, 2005. — 556 с.

Фінансовий менеджмент у банку

Примостка Л.О. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

Аналіз банківської діяльності

Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 316 с.

Фінансовий менеджмент банку

Примостка Л.О. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.

Фінанси зарубіжних корпорацій

Суторміна В.М. Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 566 с.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Терещенко О.О. Навч. посіб-ник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

Портфельне інвестування

Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с.

Деньги, кредит, банки

В.С.Пашковскии

Финансы

Конспект лекций

Банківські операції

Конспект лекцій

Ринок цінних паперів

В. В. Аскольський (лекції)

Фінанси підприємств

 Король В.А., навч. посібник