Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Менеджмент


Основи менеджменту

 Г.В.Осовська

Менеджмент аграрних підприємств

Дем’яненко С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 347 с.

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

Андрійчук В., Бауер Л. Навч. посібник — К.: КНЕУ, 1998. — 316 с.

Організація консалтингової дяльності

Верба В.А., Решетняк Т.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 228 с.

Конфліктологія

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л.В., Гриненко А.М. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.

Управление персоналом

Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ, 2002. —560 с.

Стратегічне управління

Шершньова З. Є. —  Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.

Інвестиційний менеджмент

Конспект лекцій

Основы менеджмента и маркетинга

Кирчатая И.Н., - Конспект лекций "Основы менеджмента и маркетинга", 2010