Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Маркетинг


Маркетинг в банку

 А. В. Нікітін

Основи маркетингу

Н.В. Бутенко

Маркетинг у банку: Навчальний посібник

Ткачук В.О. -Тернопіль: "Синтез-Поліграф", 2006.- 225 с.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг»

Уклад. М. Г. Гребньов. — К.: КНЕУ, 2003. — 80 с.

Маркетингова цінова політика

Дугіна С.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с.

Рекламний менеджмент

Лук’янець Т.І. Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 440 с.

Міжнародний маркетинг

Циганкова Т.М. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 120 с.

Інфраструктура товарного ринку

Савощенко А.С. Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2004 – с.

Маркетинг в туризме

Г.А. Папирян

Основи рекламної діяльності

Миронов Ю.Б., Крамар Р.М,  Навчальний посібник. - Дрогобич: Посвіт, 2007. – 108 с.

Основи маркетингу - лекції

Конспект лекцій

Маркетинг

Лаврова Ю.В. Маркетинг. Класичні положення і особивості застосування на транспорті: конспект лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Лаврова - Харків: Изд-во ХНАДУ, 2012. - 227 с.

Основи маркетингу

Деділова Т.В. - Конспект лекцій, Харків, 2011

Маркетингова товарна політика

Ілляшенко С.М., Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. - 234 с.