Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Облік і аудит


Фінансовий, управлінський та податковий облік

Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин., Тернопіль, 2003. – 522 с.

Аудит суб’єктів підприємницької діяльності

Бондаренко, Понікаров, Попова

Методологія і організація аудиту

Рудницький В.С. Тернопіль: “Економічна думка”, 1998. 196 с.

Податковий облік

Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. - 2005.

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Свідерський Є.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.

Аудит в АПК

Бондар М.І. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 188 с.

Інформаційні системи і технології в обліку

Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

Організація бух. обліку в бюджетних установах

Свірко С.В. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 380 с.

Аналіз банківської діяльності

Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.

Міжнародний облік і аудит (частина Міжнародний облік)

Т.П. Михайлова - Донецьк, ДонДУЕТ, 2006р. – с. 78

Аудит

Давидов Г. М. - Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. 6.: Т-во "Знання", КОО, 2001. — 363 с.