Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Аграрні


Аграрна економіка і ринок

Іванух Р. А., Дусановський С. Л., Білан Є. М. - Тернопіль: "Збруч", 2003. - 305 с.

Економіка аграрних підприємств

Андрійчук В. Г. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. / В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с.

Планування на аграрному підприємстві

Нелеп В.М. — К.: КНЕУ, 2004. — 495 с.

Рослинництво: Підручник

О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко — К.: Аграрна освіта, 2001. — 591 с.

Зберігання і переробка продукції рослинництва

Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. — К.: Мета, 2002. — 495 с

Технологія виробництва продукції тваринництва

За ред. О.Т. Бусенка. — К.: Вища освіта, 2005. — 496 с.: іл.

Шкідники плодових культур, виноградної лози та полезахисних лісосмуг півдня України

Лобаєв І.Г., Рафальський А.К., Федорчук М.І., та ін. / За ред. І.Г. Лобаєва - Херсон: ТОВ ТФ "Тімекс", 2008. - 79 с. іл.

Шкідники сільськогосподарських культур півдня України

Лобаєв І.Г., Рафальський А.К., Федорчук М.І., та ін. / За ред. І.Г. Лобаєва - Херсон: ТОВ ТФ "Тімекс", 2008. - 102 с. іл.

Захист овочевих і баштанних культур від хвороб

Л.В. Артеменко, М.І. Федорчук, О.О. Швець та ін. / За ред. О.О. ТТТвеця. - Херсон: ТОВ ТФ "Тімекс", 2008. - 68 с.

Кормовиробництво

Зінченко О. І. - Навчальне видання. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Вища освіта, 2005. — 448 с.: іл.

Технологія м’яса та м’ясних продуктів

За ред. М.М. Клименка. — К.: Вища освіта, 2006. — 640 с.: іл.

Управління земельними ресурсами

За редакцією професо­ра А. М. Третяка. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2006 - 360 с.

Землекористування: сучасність та перспективи

Авт. -упоряд.: Артеменко В.П., Врублевський О.С. — K.: Інститут громадянського суспіль­ства: ТОВ «ІКЦ „Леста“», 2005, — 252 с.

Технологія виробництва продукції вівчарства

Штомпель М.В., Вовченко Б.О. — К.: Вища освіта, 2005. — 343 с.: іл.

Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса

Л.В. Баль-Прилипко – Підручник – К., 2010 – 469 с.