Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ПЕРЕДМОВА

Туризм - сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності.

Прогнози експертів Всесвітньої туристичної організації щодо розвитку туризму у світі повною мірою стосуються й України. Адже вона має надзвичайно вигідне географічне та геополітичне розташування, розвинену транспортну мережу, володіє значними природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами, населена працелюбним і гостинним народом. Забезпечити належну віддачу від цього потужного потенціалу, використати його в інтересах активного відпочинку та оздоровлення можна лише за умови чіткої організації туристичної діяльності, зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення досвідчених і кваліфікованих кадрів, тобто за умови правильної організації та ефективного управління туризмом.

Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги, високим рівнем рентабельності. Знання основ туристичної діяльності має надзвичайно важливе значення при підготовці працівників туристичної сфери, підвищенні професійного рівня, вивченні світової економіки та економіки України.

Навчальний посібник "Організація туристичної діяльності в Україні", підготовлений головою ради асоціації працівників туристичної сфери Чернівецької області "Туристична Буковина", доцентом кафедри міжнародної економіки Чернівецького національного університету Кифяком Василем Федоровичем, - це одна з перших спроб систематизувати величезний фактичний матеріал, накопичений в Україні, поєднати практичний досвід і теоретичні напрацювання автора.

Запропоноване видання "Організація туристичної діяльності в Україні" передбачає поглиблене вивчення складових туристичної індустрії, планування діяльності та економічного механізму функціонування підприємств туризму, сприяє повнішому та ширшому розумінню всіх сфер економічної діяльності.

Автор популярно описує порядок створення та діяльність туристичного підприємства, формування туристичного продукту, розглядає загальні теоретичні проблеми управління, маркетингу, менеджменту, рекламної діяльності, формує цілісне уявлення про туризм як суспільне явище і розглядає в комплексі всі складові туристичної системи та їх взаємозв'язки.

Структура посібника дає можливість широкому загалу читачів, тим, хто працює і прагне працювати в туристичній сфері, сформувати сучасне системне економічне мислення з урахуванням галузевої специфіки та особливостей організації туристичної діяльності в Україні.

Впевнений, що це видання зацікавить як фахівців туристичної галузі, студентів, так і тих, кому не байдужі сучасний стан і перспективи розвитку туризму в Україні.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+