Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ВСТУП

ВСТУП
Більшість підприємств промисловості, агропромислового комплексу,
будівництва, торгівлі та постачання, транспорту і зв’язку України реформовані в
акціонерні товариства, спільні підприємства, товариства з обмеженою
відповідальністю, спілки власників, приватно-орендні підприємства, командитні
товариства тощо.
Попри розмаїття назв цих підприємств, бухгалтерський облік у них ведуть за
уніфікованою методикою, що відрізняється від його організації на підприємствах
державної чи колективної форм власності щодо обліку статутного капіталу,
використання прибутку, формування резервного капіталу тощо, не кажучи вже про
специфіку обліку акціонерів, простих і привілейованих акцій, дивідендів, навіть
витрат на відрядження.
У той же час, реформування бухгалтерського обліку в Україні, наближення
до міжнародних стандартів зумовили його поділ на три підсистеми: фінансовий,
податковий та управлінський, кожна з яких має свої відмінності, які треба
враховувати в усіх господарських товариствах.
Окрім цього, організація обліку залежить від галузевої належності
господарського товариства. Наприклад, облік витрат виробництва у промисловості
кардинально відрізняється від сільського господарства, будівництва, транспорту,
торгівлі або громадського харчування. Це ж стосується обліку виробітку працівників,
оприбуткування виробленої продукції від виробництва, обліку виробничих запасів,
товарів, тари, націнки та ін.
Саме такі питання є стрижневими в цьому навчальному посібнику, головна
мета якого – допомогти студентам та обліковим працівникам засвоїти особливості
системи бухгалтерського обліку, що ґрунтується на чинних нормативних документах,
відповідає вимогам національних стандартів, податкового законодавства і діючого
Плану рахунків, ураховує особливості діяльності господарських товариств різних
галузей народного господарства.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+