Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ВСТУП

Політична економія є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів економічних спеціальностей, методологічною основою вивчення всіх інших економічних наук. Вона є основою вивчення інших дисциплін — розділів економічної теорії - мікроекономіки та макроекономіки. Політична економія вивчає загальні економічні засади життя суспільства, а мікро- та макроекономіка конкретизують їх стосовно до окремих сфер діяльності людей.

Оскільки політичну економію студенти вивчають в першому семестрі, від них не очікується знань якихось базових тем по інших дисциплінах, що викладаються в академії. Навпаки, знання, отримані по курсу "політична економія", повинні скласти фундаментальну базу, на якій буде ґрунтуватися вивчення всіх інших економічних дисциплін — теоретичних і прикладних. Політична економія являє собою методологічну основу пізнання і дослідження економічних явищ, тому її вивчення починається в першому семестрі.

Навчальний план дисципліни охоплює 27 тем. Деякі з них вивчаються в інших курсах — макроекономіці та в курсі "Міжнародна економіка". Декілька тем студенти вивчають самостійно, по надрукованих конспектах лекцій. Але більша частина тем викладається на лекціях.

Ця перша частина конспекту лекцій за курсом "Політична економія" призначена, перш за все, для студентів заочної форми навчання, тому що час лекційних занять їх навчального плану досить обмежений. В цьому конспекті вони можуть знайти більшість необхідних для вивчення курсу положень, визначень, формул та використати їх для підготовки поза аудиторної контрольної роботи. Студенти денної форми навчання можуть використовувати конспект лекцій за курсом "Політична економія" під час підготовки до іспиту з політичної економії.

Ціль конспекту лекцій — в максимально стиснутій формі довести до студентів загальні закономірності економічного розвитку, сформувати систему знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, ознайомити з проблемою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхами забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

У цій першій частині конспекту лекцій містяться перші теми навчального плану дисципліни а також такі теми, які найгірше відображені в сучасній навчальній літературі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+