Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Розвиток України як правової демократичної держави неможливий без гармонізації соціально-правових відносин між усіма верствами суспільства. Особи, які страждають на хронічні або короткочасні розлади психіки, що нині все більше зростають, є найменш захищеною в правовому аспекті категорією населення. Водночас вони - соціально небезпечний контингент через вірогідну схильність до вчинення правопорушень, суспільно небезпечних діянь. За таких умов правильно оцінити ситуацію та зорієнтувати правоохоронні органи, слідство і судочинство допомагає судова психіатрія - наука, яка за своєю практичною сутністю межує з медициною та правознавством.

Навчальний посібник "Судова психіатрія" призначений дати студентам спеціальності "правознавство" розуміння організаційно-правових і науково-практичних основ сучасної судової психіатрії, її місця серед інших юридичних наук. Майбутні юристи правової держави повинні своїми знаннями і практичними діями сприяти здійсненню справедливого, гуманного правосуддя, допомагати ефективному розкриттю злочинів, попередженню суспільно небезпечних дій хворих на психічні розлади, вміти правильно застосувати заходи медичного характеру й одночасно стояти на захисті основних прав, свобод та законних інтересів таких осіб.

Окрім подання клінічних характеристик різноманітних форм розладів психічного здоров'я, в навчальному посібнику приділено значну увагу вивченню організаційно-правових аспектів судово-психіатричної експертизи, експертній оцінці окремих психічних захворювань з урахуванням правової реформи, що проводиться в Україні.

Розгляд основних форм психічних розладів проводиться в контексті новітньої Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-10). Особливу увагу приділено соціально-правовим наслідкам таких поширених нині захворювань, як СНІД, алкогольна та наркотична залежність тощо. Підкреслюється важливість забезпечення законних прав та інтересів осіб у процесі надання їм психіатричної допомоги і вміння вчасно розпізнавати різні види психічних розладів, використовувати на практиці діагностику та експертну оцінку цих розладів, вирізняти їх симуляцію. Все це дасть змогу ефективно застосовувати судово-психіатричну експертизу в кримінальному та цивільному процесі й вирішенні адміністративних справ, допоможе навчитися кваліфіковано оцінювати експертні висновки, що загалом має сприяти здійсненню гуманного правосуддя в демократичній правовій державі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+