Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Складність сучасного світу, де діють різні національні валюти та правила регулювання зовнішньої торгівлі, різні валютні й політичні системи, потребує знань суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності не тільки національних фінансів, а й таких питань, як визначення вартості іноземної валюти, складання балансу платежів, що показує виплати за кордон та надходження коштів у країну, змін, які відбуваються на міжнародних фінансових ринках (ринки євровалюти, ринок євроакцій, ринок єврооблігацій та ін.). Ось чому міжнародні фінанси посідають особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу, а «Міжнародні фінанси» — одна з важливих дисциплін підготовки фахівців економічних спеціальностей вищими навчальними закладами України.

Метою дисципліни є формування знань про міжнародні фінанси, механізми та інструменти прийняття рішень на світових фінансових ринках на мікро- та макроекономічному рівнях.

Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів знань щодо:

сутності елементів системи міжнародних фінансів;

особливостей і тенденцій світового фінансового ринку та основних його сегментів;

сучасних фінансових інструментів і розрахунків;

розвитку світової валютної системи;

особливостей складання платіжного балансу;

сучасних форм фінансових рішень на рівні материнської компанії ТНК для фінансування зарубіжних підрозділів;

особливостей міжнародної банківської справи.

Процес опанування міжнародних фінансів спирається на знання економічної теорії, фінансів, зовнішньоекономічних відносин, економетрії. Одночасно міжнародні фінанси є основою для вивчення спеціальних дисциплін конкретних магістерських програм, насамперед з питань міжнародного фінансового ринку, фінансового інжинірингу та міжнародних біржових технологій.

Мета пропонованого навчального посібника полягає в комплексній оцінці міжнародних фінансових процесів. Автори намагаються не тільки окреслити загальні тенденції міжнародних фінансових ринків, а й деталізувати основні фінансові операції з погляду техніки їх проведення та забезпечення фінансовим інструментарієм. Тому більшість тем підручника становлять практичний інтерес для працівників банківської сфери та приватних підприємців, допомагають їм зрозуміти складні процеси світових фінансових ринків.

Перша тема посібника присвячена аналізу системи міжнародних фінансів, глобалізації фінансів та інноваційним процесам, які відбуваються на міжнародних фінансових ринках. У другій темі розкрито еволюційні процеси світової валютної системи. Особлива увага приділяється проблемам та функціонуванню Європейської валютної системи. У третій—сьомій темах аналізуються світовий фінансовий ринок та основні його сегменти, виявляються сучасні тенденції їх розвитку. Досліджуються інструменти міжнародних фінансових ринків. У восьмій темі розкриваються специфічні риси діяльності міжнародних банків, як основного суб’єкта міжнародних фінансів. Дев’ята тема присвячена транснаціональним корпораціям, у десятій особливу увагу приділено проблемам міжнародних розрахунків та платіжного балансу. Одинадцята тема висвітлює світовий досвід координації зусиль світової спільноти щодо регулювання міжнародних валютно-фі­нансових відносин. У дванадцятій темі розкриваються проблеми світової кризи заборгованості та аналізуються її етапи і шляхи реструктуризації боргу. В останній, тринадцятій, темі досліджується економічний потенціал України для інтегрування у світовий фінансовий простір.

У навчальному посібнику багато схем, рисунків, таблиць статистичного матеріалу. Насичене і водночас лаконічне висвітлення інформації, виокремлення в кінці кожної теми базової літератури, контрольних та проблемних питань орієнтують студентів на інтенсивну самостійну роботу.