Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

У період розбудови демократичної правової соціаль­ної держави зростає роль юристів-фахівців у галузі соціаль­ного захисту населення, котрі розуміли б зростаючу роль права соціального забезпечення, яке визначає порядок та умови забезпечення громадян у старості та у разі непрацездатності; безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.

Для підготовки таких фахівців є необхідним створення відповідної навчально-методичної бази. Саме цим обґрунтовується необхідність написання навчального по­сібника.

Структура і зміст посібника визначені програмою навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення». Програма охоплює основні питання гарантій та ре­алізації прав особи на соціальний захист у випадку непрацездатності, материнства та дитинства.

Матеріал посібника спрямований на розуміння студентами природи і сутності соціально-забезпечуваль­них відносин, конкретного змісту норм права соціального забезпечення; формування вміння правильного тлумачення та застосовування їх до вирішення конкретних завдань.

У посібнику характеризуються різноманітні форми та види соціального забезпечення, їх особливості та правове регулювання. Проаналізовані норми та інститути права соціального забезпечення, які визначають порядок та умови забезпечення.

Навчально-методичний матеріал відображає структуру галузі права соціального забезпечення. Визначені основні її елементи, такі як загальнообов’язкове соціаль-

не страхування, пенсійне забезпечення та державна соціальна допомога. Останнім часом суттєво змінилося законодавство у сфері соціального захисту. У даному виданні відображені новели щодо соціального страхування, надання адресної соціальної допомоги.

До кожної теми подається список рекомендованої літератури. В кінці посібника вміщений словник основних термінів, які вживаються в ньому.

 

 
Автор намагався написати підручник, який сприяв би творчо­му вивченню права соціального забезпечення, підвищенню теоретичного та практичного рівня знань у сфері соціального захисту студентів вищих юридичних закладів, підготовці їх до самос­тійної юридичної діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+