Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Ухвалення Верховною Радою України нових Цивільного і Господарського кодексів спричинило суттєві зміни у правовому регулюванні господарської діяльності. У господарське законодавство запроваджено нові поняття, терміни; виникли нові правові інститути.

Водночас втратили чинність фундаментальні Закони України «Про підприємництво» і «Про підприємства в Україні». Крім того, виникла проблема розмежування дії Цивільного і Господарського кодексів, що значною мірою ускладнюватиме правозастосування.

Зростання значення правового регулювання господарсь­ких відносин об’єктивно обумовлює необхідність вивчення студентами основних положень господарського законодавства.

Отже, навчальний посібник «Господарське законодавство» покликаний допомогти студентам вільно орієнтуватись у голов­них принципах правового регулювання господарської діяльності, а також набути знань і навичок щодо організації та здійснення підприємницької діяльності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+