Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Вступ

Одна з найважливіших проблем в умовах переходу до ринкових відносин економіки України — це вдосконалення системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аудиту, основним напрямом якого є застосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій.

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в обліку» призначена для підготовки бакалаврів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати побудову та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій, зміст їх компонентів і можливості використання.

Повинні вміти здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач, застосовувати сучасні технологічні засоби для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій управлінської діяльності, а також автоматизувати оброблення інформації та підтримку при-
йняття рішень.

Завдання вивчення дисципліни — дати студентам знання з питань створення інформаційних систем і комп’ютерних технологій. Курс «Інформаційні системи і технології в обліку» є логічним продовженням кур­су «Комп’ютерна техніка та програмування». Він також пов’язаний зі змістом спеціальних базових дисциплін підготовки спеціалістів з обліку та аудиту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+