Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу “Фінанси підприємств” призначено для студентів всіх форм навчання всіх економічних спеціальностей базової освіти. Курс передбачає набуття студентами системних знань в області фінансів підприємств та засвоєння специфічної фінансової термінології. В процесі оволодіння базовими знаннями, студенти мають вивчити загальні механізми формування та використання фінансових ресурсів та особливості руху грошових коштів на підприємствах торгівлі, промисловості та сфери послуг.

Запропонований курс лекцій, що розташований нижче, по формі є опорним. Поглиблене вивчення дисципліни студентами, знання механізмів використання певних фінансових інструментів, передбачає присутність на лекціях, на яких розглядається предмет курсу “Фінанси підприємств”. Курсом передбачено семінарські та практичні заняття в обсязі 22 години, на яких здійснюється методичне вирішення задач, для більш фундаментального засвоєння предмету данної дисципліни, та контроль знань студентів. Задачі з рішеннями і відповідями на практичні заняття і питання на семінарські, наводяться безпосередньо після кожної теми. Всі типи вирішених задач включаються в екзаменаційні білети. Методичні рекомендації консультативного характеру здійснюються безпосередньо на практичних заняттях.

На закінчення кожної теми наведено перелік термінів, які мають бути засвоєні студентами, та питань, на які студенти мають дати відповідь в процесі контролю.

Навчальний посібник має такі розділи: вступ; мета та завдання курсу; зміст курсу з вирішеними задачами та питання самоконтролю; питання, що винесені на екзамен; література.