Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Переднє слово

Цей посібник має на меті дати студентам елементарні знання основних понять соціології, а також історії її становлення у світі та в Україні. Хоча соціологія виокремилася як самостійна наука ще в середині минулого століття і дуже успішно розвивалася на Заході в Європі та Америці, в Україні широко вивчати в системі вищої освіти її почали лише наприкінці 80-х років. Однією з причин негативного ставлення до соціології в радянські часи були ідеологічні догми, згідно з якими теоретична соціологія ототожнювалася з філософією історичного матеріалізму і наукового комунізму, а отже, не потребувала окремого вивчення. Де в чому адміністративно-командну систему задовольняла прикладна емпірична соціологія, яка мала підтверджувати одвічні істини марксистсько-ленінського вчення.

Нині в Україні інша соціально-політична ситуація. Соціологія набула можливості розвиватись як самостійна суспільна наука. Але ще довго даватиметься взнаки недостатня розвинутість теоретичних та методологічних основ соціологічного знання, відставання від світової соціологічної думки.

Вітчизняна соціологія має стати частиною світової соціологічної думки, засвоїти її теоретичні і методологічні досягнення. А це передбачає опанування доробком західних учених, і передовсім американських, які є визнаними лідерами світової соціології.

Відтак значну увагу в посібнику звернуто на викладення концепцій сучасної західної і американської соціології, представники яких продовжують традиції засновників соціології О. Конта, Е. Дюркгейма, М. Вебера та інших видатних соціологів. Докладно викладено становлення вітчизняної соціології, внесок її кращих представників у розвиток світової науки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+