Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1. 2. Функції міжнародної інформації

Функції міжнародної інформації полягають в наданні узагальнень та професійній оцінці інформації, в прогнозу­ванні міжнародних правових та економічних наслідків прийняття рішень у створенні обгрунтованих рекомендацій для їх реалізації. Через обмін та інтерпретацію інформації аналізуються і плануються політичні дії. Кожна країна роз­глядає міжнародні інформаційні процеси як об'єктивну ре­альність і шукає можливості співпраці з монопольними інформаційними центрами, які володіють 85% міжнародної інформації. Міжнародна інформація концентрується в міжнародних інформацйних потоках з безпрецедентним рівнем контролю над проходженням інформації, пропаган­дою ідей і створенням іміджів. Цей контроль дає можливість формувати зміст міжнародної інформації: добирати інфор­мацію за певними напрямками і впливати на міжнародну громадську думку, культивуючи певні ідеї. Найбільшими корпораціями, які розповсюджують інформацію через інформаційні потоки, є: CNN, BBC, Rater, France Press, Acosiation Press.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+