Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1. ПРЕДМЕТ I МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

Мета вступної лекції з курсу "Мікроекономіка" полягає в з'ясуванні особливостей того об'єкта, який є предметом вивчення цього розділу економіч­ної теорії, та специфіки методів пізнання, що ви­користовуються в ньому.