Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування

1.1. Виникнення та тенденції розвитку інституту консультування

Консалтинг як самостійна професійна діяльність своїм виникненням зобов’язаний менеджменту. Розвиток управлінської науки другої половини ХІХ ст. позначений іменами Фредеріка Тейлора, Генрі Ганта, Харрінтона Емерсона, Френка і Ліліан Гілберт та іншими. З пожвавленням промисловості та загостренням конкурентної боротьби очевидної цінності набув так званий четвертий фактор виробництва — інформація. Запорукою успіху в бізнесі стала не лише ринкова обізнаність підприємства (щодо цін, конкурентів, споживачів), але й його управлінська інформованість (про доцільну організацію виробництва, праці, мотивацію, менеджмент). Теорія управління надавала численну кількість схем організації ефективного бізнесу та, водночас, ускладнювала оволодіння ними для окремого менеджера.

Перша консалтингова фірма («Служба ділових досліджень») з’явилась на початку ХХ ст. в Чикаго. Пізніше соціолог Елтон Мейо своїм відомим готорнським експериментом започаткував розвиток мотиваційних концепцій управління персоналом, а вже у 1925 році Джеймс О.Мак-Кінсі організував консалтингову фірму, яка надавала фінансово-аналітичну та бухгалтерську допомогу.

Після Другої світової війни сплеск ділової активності сприяв становленню консалтингу як офіційно визнаної професії та прибуткового бізнесу. Почалося загальне відновлення світової промисловості, фінансової і політичної систем, виникнення та закріплення на ринку більшості провідних консалтингових фірм. У цей час консалтингові фірми набувають рис повноцінних комерційних підприємств із власною стратегією розвитку, ринковою поведінкою та своїм, притаманним лише їм, асортиментом продукції. Інститут консалтингу отримує громадське визнання та набуває суттєвого значення для ринкових економічних систем.

Зміст поняття «консалтинг» (з англійської — консультування), що увійшло до нашої мови як спеціальний термін, означає здійснення економічного консультування будь-якого масштабу. Консалтинг, або економічне консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування), так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес). Таким чином, управлінське консультування (management consulting) є видом консалтингової діяльності, що спрямований на надання допомоги у вирішенні управлінських проблем.

Сучасний розвиток світового управлінського консультування характеризується порівняно високими темпами зростання (табл. 1.1). За даними бюлетеня «Consultants News», з 1990 року середньогалузевий щорічний темп приросту складає 10%, а у провідних фірм цей показник коливається від 20 до 30%. Якщо для інших сфер бізнесу десятивідсоткове зростання є більш-менш задовільним, то для консалтингу такий рівень вважається критичним.

Бізнес-успіх консалтингу пов’язаний із складністю управлінських проблем, які виникають на сучасних підприємствах, та невизначеністю ділового середовища, що спричиняє невпевненість менеджерів та змушує їх звертатися за допомогою. Стрімкий поступ управлінського консалтингу спричинений також відсутністю узгоджених стандартів (на відміну від таких видів консалтингу, як юриспруденція чи бухоблік), що дозволяє практично будь-якому спеціалістові, хоч трохи обізнаному в цій справі, займатися консультуванням.

Сьогодні спостерігається тенденція колонізації американським і європейським консалтингом ринків Азії, Індії та Східної Європи. Завдяки такій геополітиці провідні консалтингові фірми отримують більше третини своїх доходів. Останнім часом привабливим та прибутковим стало консультування соціального та державного секторів та послуги з public relations, які у 1995 році принесли 224 млн дол. Andersent Consulting і 171 млн дол. — Coopers & Lybrand.

Серед найважливіших причин стрімкого розвитку управлінського консультування та зростання попиту на консалтингові послуги на світовому ринку слід назвати такі:

· загальну тенденцію глобалізації бізнесу, яка сприяє попиту на консалтингові послуги як серед транснаціональних корпорацій, що захоплюють нові ринки, так і серед щойно створених компаній, які сподіваються позиціонуватися на світовому ринку;

· можливість використання ідей і таланту консультанта як конкурентну перевагу в ринковій боротьбі;

· необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють у значній мірі підвищити продуктивність компанії.

 

[1] ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва консалтингової фірм

Дохід, млн дол.

Приріст

1994

1993

Andersen Consulting

3.452.0

2.876.0

20.0

McKinsey & Co.

1.500.0

1.300.0

15.4

Ernst & Young

1.181.4

1.040.0

13.6

Deloitte Touche Tohmatsu Int.

1.061.0

880.0

20.6

Coopers & Lybrand

1.049.4

894.0

17.4

Booz—Allen & Hamilton

950.0

814.0

16.7

Mercer Consulting Group

933.0

855.0

9.1

KPMG

875.0

746.0

17.3

Arthur Andersen

832.9

672.2

23.0

Towers Perrin

766.8

702.9

9.1

Price Waterhouse Mgt. Consultants

763.0

723.0

4.4

Gemini Consulting

551.0

516.0

6.8

CSC Consulting Group

510.0

390.0

30.8

American Management Systems

460.0

364.0

26.4

The Wyatt Company

433.4

410.1

5.7

The Boston Consulting Group

430.0

340.0

26.5

Hewitt Associates

396.0

356.5

11.1

A.T.Kearney

346.3

278.0

24.6

Sedgwick Noble Lowndes

315.5

Arthur D Little

300.0

252.0

19.0

Bain & Company

289.4

231.5

25.0

PA Consulting Group

282.5

258.4

9.3

The Alexander Consulting Croup

228.5

231.5

–1.3

Roland Berger & Partner

203.2

176.0

15.5

The Hay Group

185.0

200.0

–7.5

EDS Management Consulting Services

180.0

65.0

176.9

Buck Consuntans

175.0

165.0

6.1

Foster Higgins/Johnson & Higgins

169.0

164.0

3.0

Proudfoot

165.0

208.1

–20.7

Bossard Consultants

142.0

163.0

–12.0

Спектр питань, якими займається сьогодні управлінське консультування, є широким і динамічним. Він залежить від попиту на консультаційні послуги та вимог до їх змісту і якості.[1] Journal of Management Consulting, May 1996, P.53

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+