Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Інфраструктура товарного ринку як складова частина економічної теорії

1. Інфраструктура товарного ринку як складова частина економічної теорії

 

Основу розвитку людського суспільства складає матеріальне виробництво, створення матеріальних благ. Щоб жити, люди повинні мати їжу, одяг, житло, тощо. Щоб мати такі матеріальні блага, вони повинні їх виробляти. Все необхідне для їх виробництва береться з природи. Для того, щоб пристосувати багатства природи для задоволення потреб людини треба працювати. В межах будь-якого суспільства здійснюється взаємодія людини з природою, в якій суб`єктом виступає людство, а об`єктом – природа. У процесі цієї взаємодії людина видозмінює речовину природи і пристосовує її для задоволення своїх потреб. Така взаємодія означає процес праці. Який включає три основні елементи:

праця людини;

предмети праці;

засоби праці.

Якщо процес праці розглядати з позиції його результату – продукту, то він виступає як процес виробництва, а засоби і предмети праці – як засоби виробництва. Таким чином, будь-яке виробництво неможливе при відсутності засобів виробництва. Забезпечення виробництва засобами та предметами праці, як речовими чинниками процесу відтворення, є загальною та обов`язковою умовою його функціонування.

Функціональне призначення процесу виробництва – створити продукти, які задовольняють потреби людини, тобто будуть спожиті. Як без виробництва не може бути споживання, так і без споживання виробництво втрачає будь-який сенс. Між виробництвом та споживанням існують тісний взаємозв`язок та певні залежності, які проявляються та опосередковуються процесами розподілу та обміну. Економічною основою будь-якого виробництва є суспільний поділ праці та взаємний обмін його результатами (продуктами праці). За певних умов обмін продуктами набуває форми обміну товарами. Він пов`язаний з відособленістю окремих виробництв одне від одного, відокремленням торгівлі від виробництва.

Взаємодія та взаємозв`язок цих складових в процесі відтворення здійснюється під впливом різноманітних економічних законів. Сутність та механізм дії цих законів вивчаються в різних економічних науках, до яких відноситься, зокрема, інфраструктура товарного ринку. Предметом її вивчення являється дія економічних законів, яким підпорядковується рух речовинних чинників та продуктів суспільного виробництва. На відміну від політичної економії, яка вивчає “найзагальніші економічні закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням матеріальних благ і послуг”, інфраструктура товарного ринку досліджує закономірності товарного обігу. Взаємозалежність та взаємозв`язок суб`єктів ринкових відносин, які опосередковуються сферою обігу.

Теоретичним підґрунтям цієї науки є складові економічної теорії: політична економія, макроекономіка, мікроекономіка.

Визначені в них економічні категорії, такі як товар, вартість, гроші, ціна, попит, пропозиція, прибуток, тощо, широко застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+