Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Роль торгівлі та завдання її реформування

Роль торгівлі у становленні ринкових відносин та підвищенні ефективності відтворення полягає в наступному:

1) торгівля забезпечує задоволення попиту споживачів в різноманітних товарах;

2) забезпечує найбільш ефективний зв’язок між виробництвом і споживанням;

3) сприяє підвищенню ефективності економічних зв’язків між галузями народного господарства;

4) забезпечує зайнятість населення, створення робочих місць;

5) забезпечує стійкість грошового обігу;

6) приймає активну участь у формуванні бюджету.

 

Основними завданнями торгівлі на сучасному етапі її розвитку є:

- формування багатоукладної сфери торгівлі;

- оптимізація соціальної, організаційної, функціональної і територіальної структури торгівлі;

- контроль за діями монопольних утворень;

- реалізація заходів, спрямованих на недопущення монополізації ринків у разі банкрутства та ліквідації підприємства;

- здійснення комплексу заохочувальних заходів щодо реалізації на внутрішньому споживчому ринку товарів вітчизняного виробництва;

- визначення обсягів і переліків товарної номенклатури критичного імпорту;

- подальше посилення режиму сертифікації якості імпортованих товарів;

- вдосконалення нормативно-правової бази торгівлі;

- підтримка розвитку громадських об’єднань споживачів.   

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+