Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.2. Функції міжнародних фінансів

1.2. Функції міжнародних фінансів

Саме поняття функція (function) означає виконання. Функції міжнародних фінансів означають їх призначення.

Розглянемо дві основні функції міжнародних фінансів: розподільну і контрольну.

1. Розподільна функція. Через механізм міжнародних фінансів здійснюється грошовий розподіл і перерозподіл світового продукту.

Розподіл та перерозподіл світового продукту визначається:

об’єктивними закономірностями:

капітал спрямований туди, де найбільша норма прибутку;

важливим чинником руху капіталу є ризики, пов’язані з отриманням прибутку;

рух капіталів відображає також дію закону пропорційного розвитку;

політикою (інтересами) суб’єктів міжнародних відносин.

Політика (інтереси) суб’єктів міжнародних відносин та об’єктивні закономірності можуть збігатися або суперечити одне одному.

2. Контрольна функція. Міжнародні фінанси, як зазначалося, відображають рух суспільного продукту у грошовій (універсальній, зіставній) формі. Це дає можливість здійснювати облік та аналіз руху світового суспільного продукту у грошовій формі у будь-який час, на будь-якому етапі.

Практична реалізація контрольної функції:

полягає в:

прийнятті подальших рішень щодо міжнародних фінансів;

розробленні поточної та стратегічної міжнародної фінансової політики.

залежить від:

ступеня розуміння можливості реалізації міжнародної фінансової політики;

політики держав;

характеру та рівня економічного розвитку держав;

технічного оснащення процесу збирання та обробки інформації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+