Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Цілі, завдання та структура курсу

1.3. Цілі, завдання та структура курсу

Рекламування — найважливіша складова маркетингу. Фінансове становище багатьох фірм та організацій залежить від ефективності рекламного бізнесу.

Метою курсу «Рекламний менеджмент» є показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, виховання ставлення до організації реклами як до серйозного, складного мистецтва, а також наукового обґрунтування проведення рекламних кампаній і підвищення їх ефективності.

Завданням курсу «Рекламний менеджмент» є навчання майбут­ніх магістрів відповідним засобам і навичкам рекламного бізнесу з таких напрямів, як:

а) розробка стратегічних планів рекламної діяльності;

б) використання наукових методик дослідження ринку покупців, ринку продавців, а також потреб потенційних покупців;

в) знання психологічних основ поведінки покупців;

г) розробка бізнес-плану та бюджету рекламної кампанії;

д) використання у рекламному бізнесі сучасних засобів обчис­лювальної техніки та економіко-математичних методів;

є) розробка політики «паблік рілейшнз» і правильний вибір засобів масової інформації для успішного проведення рекламних кампаній.

Майбутній рекламний менеджер має здобути таку кваліфікацію, яка дозволила б йому успішно впоратися з будь-якою реклам­ною кампанією, а саме:

по-перше, примусити покупця замислитися над необхідністю придбання товару;

по-друге, примусити покупця бажати придбати цей товар;

по-третє, примусити його реально здійснити купівлю цього товару.

Кваліфікований рекламний менеджер, на думку зарубіжних спеціалістів, повинен:

мати спеціальні знання, високу компетентність та ерудицію;

бути підприємливим, ініціативним, уміти творчо підійти до справи, бути здатним на ризик;

уміти критично оцінювати ситуацію, бути орієнтованим на конкуренцію, свободу вибору та господарського маневру;

мати гнучке та раціональне мислення;

бути відкритим для дискусій, вільного обміну думками, спіл­кування з людьми, уміти створити добрий морально-психоло­гічний клімат у колективі;

мати широкий кругозір, потребу в постійному поповненні знань.

«Рекламний менеджмент» дасть змогу майбутнім магістрам навчитися багатьох засобів рекламного менеджменту, принципів дослідження поведінки споживачів та покупців, методів аналізу та прогнозування ринку. При цьому концепції, моделі та засоби прийняття рішень розглядаються в посібнику як частини одного цілого, що має допомогти майбутнім магістрам стати ефективними практиками рекламного бізнесу.

У посібнику детально розглянуто сутність рекламного менедж­менту, наведено основні класифікаційні ознаки, охарактеризоване структуру та організацію рекламного процесу. Велику увагу приділено таким питанням, як рекламне дослідження ринку, психологічні основи рекламного менеджменту, створення та виготов­лення рекламного звернення в рекламних агенціях, планування рекламної кампанії. Окремий розділ присвячено роботі із засобами масової інформації в ході рекламної кампанії. Закінчується посібник розділом «Контроль результатів рекламної кампанії», вивчення якого полегшить майбутнім магістрам кваліфіковану оцінку результатів своєї роботи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+