Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3.Функції та завдання дисципліни

1.3.Функції та завдання дисципліни

 

Вивчення дисципліни “Інфраструктура товарного ринку”, як складової частини економічної теорії передбачає реалізацію різних функцій і, перш за все, пізнавальної. Сутність її полягає в тому, щоб розкрити механізм дії економічних законів у сфері товарного обігу, форми та особливості їх прояву в функціонуванні суб`єктів ринкової інфраструктури.

В умовах перехідної економіки діяльність інфраструктурного комплексу не досліджувалася, стан його розвитку не оцінювався. Все це і досі негативно впливає на економіку України. Тому, вивчаючи ці процеси, отримуємо можливість визначити шляхи поліпшення взаємодії суб`єктів інфраструктури з господарюючими суб`єктами суспільного виробництва.

Важливою є методологічна функція дисципліни. Використовуючи методологію та інструментарій економічної теорії, розробляються власні методи та засоби дослідження економічних процесів, які відбуваються в сфері товарного обігу та діяльності суб`єктів інфраструктурного комплексу. Достовірність та об`єктівність аналізу економічних процесів досягається за рахунок використання економіко-математичних методів аналізу системи економічних показників.

Пізнавальна та методологічна функції направлені на реалізацію практичної функції дисципліни. Всебічний та глибокий аналіз економічних показників інфраструктури  з використанням сучасного інструментарію, дозволяє вести ефективний пошук та обґрунтувати шляхи оптимізації діяльності суб`єктів інфраструктури.

В умовах товарного виробництва вирішення питання про структуру та обсяги виробництва економічних благ здійснюється, як правило, суб`єктами інфраструктури. Тому важливою функцією дисципліни є прогностична. Використовуючи напрацювання попередніх функцій, можна формувати прогноз розвитку товарного ринку та його суб`єктів на більш-менш тривалий проміжок часу.

Виконання вказаних функцій дозволяє реалізувати головну мету дисципліни: вивчити теорію розвитку ринкової інфраструктури, зокрема інфраструктури товарного ринку, засвоїти практичні вміння та навички управління її діяльністю по розподілу, просуванню, зберіганню та продажу товарів та послуг, забезпеченню як суспільних, так і особистих потреб споживачів. Оволодіти здатністю знаходити та реалізовувати рішення по інтенсифікації товарного обігу, підвищенню ефективності діяльності інфраструктури комплексу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+