Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

1.4. Значення туризму для історії людства

Суспільне значення туризму полягає у тому, що:

-       туризм надає можливість людині краще пізнавати оточуючий світ;

-       туризм впливає на ціннісні орієнтації людини відно­сно відпочинку, що, в свою чергу, впливає на форму­вання світогляду людини;

-       туризм виявляє рівень культури та добробуту сус­пільства;

-       туризм сприяє створенню оптимальної стратегії і тактики мирного співіснування націй в гуманному співтоваристві на екологічно чистій планеті.