Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ

Після вивчення цього розділу ви зможете:

охарактеризувати процес утворення центрального банку в Україні (в історичному аспекті);

усвідомити особливість правового статусу Національного банку України;

розкрити основні напрями діяльності Національного банку України;

визначити принципи організації та функціонування Національного банку України;

зрозуміти порядок формування і повноваження керівних органів Національного банку України;

зрозуміти основи організації та специфіку економічної діяльності Національного банку України;

з’ясувати економічну сутність джерел доходів і витрат НБУ, засвоїти порядок затвердження кошторису його доходів і витрат;

розібратися в особливостях податкового режиму НБУ;

зрозуміти основи організації та специфіку ведення бухгалтерського обліку в НБУ;

усвідомити особливості відображення у бухгалтерському обліку операцій, які здійснює НБУ з метою виконання покладених на нього функцій;

пояснити сутність, специфіку та призначення звітності НБУ;

зрозуміти основи організації складання звітності НБУ та охарактеризувати режим доступу до неї;

засвоїти сутність та механізм проведення аудиту в НБУ, охарактеризувати особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту НБУ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ — ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ