Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2. Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах України

Суспільство та економіка України переживають об’єктив­но необхідний переломний етап, оскільки закінчується великий період, що сформував свої економічні та соціальні структури, відносини, тип мислення. Останніми роками підприємства та організації переходять до нового механізму функціонування, де щось — залишається від попереднього етапу розвитку, а щось — тільки створюється (нові умови, явища, відносини тощо). Проходить про­цес зламу старих структур і методів господарювання, які пере­шкоджають руху вперед, за необхідності одночасного збереження тих надбань, що підтримуватимуть особливість та неповторність національних організацій, які можуть сприяти зміцненню та розвитку як кожного окремого підприємства, так і економіки в цілому.

Таблиця 2.1

Характеристика фаз переходу до ринку

Фаза

Основні заходи

Формування елементів ринкового середовища

Підтримка процесу створення малих та середніх підприємств. Реорганізація державного сектору економіки.

Сприяння розвитку конкуренції. Створення інфраструктури ринку товарів і послуг.

Перехід від централізованого державного керівництва економікою до макроекономічного регулювання. Сприяння розвитку ринків праці та капіталу.

Розробка правових засад функціонування економіки в ринкових умовах

Перехід до ринкових механізмів господарювання

Розвиток антиінфляційних та антициклічних механізмів

Упровадження системи банкрутства.

Подальша структурна перебудова економіки.

Регулювання антимонопольної політики та підтримка чесної конкуренції.

Розвиток ринку капіталів.

Розвиток ринку праці.

Регулювання зовнішньоекономічної політики та підтримка торговельного балансу

Удосконален­ня соціально-орієнтованих ринкових механізмів

Контроль зон можливих ринкових зловживань.

Підвищення соціальної захищеності населення.

Модернізація економіки та розробка довгострокової політики розвитку.

Балансування внутрішніх пріоритетів і міжнародних конкурентних переваг.

Підтримка впровадження стратегії глобалізації

Багато фахівців досліджують специфічні особливості перехідних до ринку умов функціонування економік постсоціалістичних країн, виокремлюючи ті фактори, що найістотніше впливають на діяльність підприємств. Деякі характеристики ринкових змін, що відбулися та тривають в економіці України, наведено в табл. 2.1.

Створення ринкових умов — це процес, в якому практично рів­нозначну роль відіграють зусилля державних централізованих органів управління і окремих підприємств і організацій. Саме створення критичної маси ринково-орієнтованих підприємств і зу­мовлює формування ринкового середовища.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

2. Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах України