Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Загальна характеристика розвитку подорожей в стародавньому світі

Спочатку охарактеризуємо стародавній світ з соціально-економічної точки зору, тому що будь-яке суспільне явище Пов'язане з соціально-економічним розвитком суспільства. Роз­витку подорожей в стародавньому світі сприяли:

-       суспільне розшарування населення;

-       поява товарно-грошових відносин (розвиток торгівлі);

-       розвиток культури та мистецтв (в античних цивіліза­ціях було створено видатні пам'ятки скульптури, архі­тектури, що, в свою чергу, стали об'єктами подорожей пізнавального характеру);

-       розвиток різних релігій (саме в цей час починається бурхливий розвиток різних релігій, і однією з цілей по­дорожей стають знайомство зі святинями, відвідання храмів, виконання релігійних призначень, організація релігійних свят та участь в них, виникнення прочанства, яке вважається одним із найдавніших видів ту­ризму);

-       розвиток науки та дослідження оточуючого світу (в ан­тичні часи було відкрито цілющі джерела та місцевості з унікальним кліматом, відвідання яких стає метою ре­креаційних подорожей, тобто відпочинку, лікування, відтворення фізичних сил та втраченої душевної рівно­ваги); наприклад: відомі Етруські мінеральні джерела на Півночі Апеннінського півострова були місцем відпо­чинку та лікування римської знаті;

-       розвиток фізичної культури та спорту (в античні часи почали організовуватися спортивні заходи та будуватися споруди для їх проведення, що задовольняло потребу споруди для їх проведення, що задовольняло потребу народних мас мати не тільки хліб, але й видовища); на­приклад: Олімпійські ігри в стародавній Греції, гладі­аторські бої у Римі;

-       удосконалення транспортних засобів та будівництво доріг;

-       створення   інфраструктури   гостинності   для   подоро­жуючих.

Незважаючи на розширення географічного простору, збіль­шення спектру цілей подорожей та будівництво спеціальних об'єктів для відпочинку, лікування, розваг та прочанства, ту­ризм хоча й існує, але не має спеціальної організації та комер­ційної спрямованості.

В стародавньому світі основними мотивами подорожей були:

-       торгівля;

-       загарбання нових територій;

-       прочанство;

-       пізнавальні потреби;

-       лікування;

-       розваги.

Поширеними засобами пересування були водний транс­порт та використання тварин, але більшість подорожуючих пересувалася пішки.

Водний транспорт досяг високого рівня розвитку в античні часи. Морські кораблі в ту епоху вже були достатньо досконалі, щоб плавати на великі відстані. Тому поблизу морів швидко розвивалися держави. Жодному морю не призначалось такої славетної долі, як Середземному. Чимало цивілізацій розвинулись на його берегах, досягли вершин могутності, слави та величі, залишивши нащадкам свої надбання в культурі, архітектурі, науці тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+