Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.1. Підприємство як підсистема національного господарства

2.1. Підприємство як підсистема національного господарства

Будь-яке підприємство представляє собою складне поєднання різноманітних ресурсів, організованих та скоординованих з метою виробництва товарів та (або) послуг. Продукти та послуги виробляються для задоволення попиту. Тому в широкому розумінні виробництво або виробничо-господарська діяльність на підприємстві включає всі процеси, необхідні для створення продукту (розробка, виготовлення) і доведення його до споживача (реклама, інформація, транспорт, торгівля). Для реалізації цих процесів необхідно приймати рішення і здійснювати визначені дії. Дії спричиняють господарські і фінансові процеси, які повинні відбуватись узгоджено і відповідно до визначених цілей та програм.

Підприємство можна представити як складну, відкриту, соціально-технічну та фінансово-економічну систему, пов’язану специфічними відносинами із зовнішнім середовищем. З національним господарством його пов’язує рух матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів або багато взаємопов’язаних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які проходять через підприємство.

Наприклад, В.А. Анташов та Г.В. Уварова взаємозв’язки між підприємством і його зовнішнім середовищем представляють наступним чином (див. рис. 2.1).

На рис. 2.1. матеріальні потоки на підприємстві та між підприємством і його господарським середовищем позначені стрілками. Матеріальні потоки складаються з товарних потоків (ресурсів і продуктів), фінансові потоки – це рух вартостей (потоки платежів).

Відповідно на підприємстві можна виділити дві сфери: виробничо-господарську та фінансово-економічну (виробничі або фінансові процеси). При цьому фінансові процеси – це відбиток виробничих процесів у вартісній або грошовій формі.

 

Рис. 2.1. Взаємозв’язок підприємства із зовнішнім середовищем[1]

 

В цілому, промислове підприємство можна розглядати як підсистему національного господарства з вхідними та вихідними потоками. Ці потоки пов’язують підприємство з постачальниками, банками, іншими промисловими підприємствами, державою тощо (рис. 2.2).

 

Рис. 2.2. Підприємство як підсистема національного господарства

 

Успішне функціонування підприємства можливе при дотриманні інтересів всіх зацікавлених у діяльності підприємства груп та інститутів (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1 (на прикладі АТ)

Інтереси груп та осіб, зацікавлених в діяльності підприємства

Зацікавлені групи та інститути

Інтереси (цілі)

Акціонери

Дивіденди, зростання добробуту підприємства, соціальний престиж

Керівник (менеджер)

Дохід як заробітна плата, гарантія робочого місця, визначена свобода дій, розширення сфери діяльності, соціальний престиж

Співробітники

Заробітна плата, гарантія робочого місця, задовільні умови праці

Банки (кредитори)

Одержання відсотків за інвестований капітал, гарантія погашення кредиту

Покупці

Придбання продуктів і товарів відповідно до потреб якості, кількості, ціни, сервісу

Постачальники

Збут продуктів та послуг

Держава

Сплата податків

Громадськість

Гарантія дієздатності, зниження забруднення навколишнього середовища тощо[1] Анташов В.А., Уварова Г.В. Экономический советник менеджера. Уч.-пр. пос.: – Мн.: Финансы, учет, аудит, 1996.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+