Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.23. Значення культурної спадщини Риму

За свою тисячолітню історію римляни створили багато зразків мате­ріальної та духовної культури.

У часи Римської імперії формувалися союзи племен, з яких у подальшо­му склалися європейські нації. Спільною для підвладних Риму народів стала латинська мова, її поширення сприяло розвитку грамотності серед народів, що не мали власної писемності. На основі латинської мови сфор­мувалися сучасні романські мови, нею користувалися вчені середньовіччя.

І нині більшість наукових термінів, передусім медичних та юридичних, латинські за походженням.

Римляни розробили правові закони як основу і засіб існування розви­нутої держави.

Першим кодексом римського права стали "Закони дванадцяти таб­лиць". Упродовж багатьох століть їх вивчали у римських школах. Законо­знавець Гай був автором відомого і нині підручника з римського права "Інституції".

Велике значення мали римські надбання для розвитку духовної культу­ри народів Європи. Скарбами світової культури стали роман Апулея "Ме­таморфози" ("Золотий віслюк"), поема Вергілія "Енеїда", збірка поем Ові-дія "Метаморфози".

Значний внесок у розвиток науки зробив знаменитий астроном, гео­граф і математик Клавдій Птоломей. Астрономи користувалися його розрахунками сонячних і місячних затемнень, а географи — таблицями паралелей і меридіанів.

У подальшому європейці застосували надбання Риму у землеробстві та ремеслах: вантажопідйомні машини, водяні млини, насоси для перекачу­вання води,складні вимірювальні прилади.

Будівництво часів Риму було технічно досконалим. Прикладами є Ко­лізей, який вміщував близько 50 тис. глядачів, та Пантеон — храм усіх богів. Саме римляни першими застосували бетон, що давало змогу будува­ти швидко і дешево.

Для забезпечення населення водою в багатьох містах зводилися акве­дуки — мости з арками, на яких лежали водогінні труби. Вони донині збереглися в різних країнах.

Перша римська дорога (Аппієва), що була прокладена між Римом і Ка-пуєю, збереглася майже вся.

Хоча після падіння Римської імперії та виникнення на її території варварських королівств значна частина досягнень античного світу була занедбана, однак з часом вони відроджувалися і стимулювали розвиток різних сфер суспільного життя.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+