Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.3. Види та способи проведення спостереження

У статистичній практиці використовують різноманітні види спостереження та способи його проведення. За охопленням сукупності спостереження поділяється на суцільні та несуцільні.

Суцільне статистичне спостереження — спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається. Несуцільне статистичне спостереження охоплює окремі одиниці сукупності відібрані відповідним чином.

Розрізняють наступні види несуцільного спостереження:

монографічне, яке передбачає детальне та всебічне обстеження типових одиниць сукупності (наприклад, типові лікарні, школи, підприємства);

основного масиву, коли ознаки реєструються тільки по найбільших одиницях сукупності (наприклад, найбільші підприємства, найбільші міста);

вибіркове, коли для обстеження одиниці відбираються випадковим чином;

анкетне, оскільки заповненими повертаються не всі роздані анкети.

За моментом реєстрації даних спостереження поділяються на поточні, періодичні та одноразові.

Поточне статистичне спостереження полягає в реєстрації даних по мірі їх одержання (наприклад, реєстрація народжень, смертей, шлюбів, розлучень). Періодичне спостереження проводиться через певні рівні проміжки часу, а одноразові по мірі необхідності без будь-якої періодичності.

Існує три основних способи одержання первинної статистичної інформації: безпосереднє спостереження, документальне спостереження та опитування.

Безпосереднє спостереження передбачає, що реєстратори шляхом підрахунку, зважування, вимірювання і т.д. встановлюють певний факт і здійснюють запис у формулярі. Документальне спостереження передбачає, що запис у формулярі  здійснюється на підставі первинного документа. Опитування — це спостереження, при якому запис у формулярі здійснюється зі слів опитуваної людини  (респондента). У свою чергу опитування поділяється на експедиційні, самореєстрацію, кореспондентське та інтерв'ю.

Експедиційне спостереження полягає у тому, що спеціально підготовлені реєстратори опитують респондентів і з їх слів здійснюють заповнення формуляру. Самореєстрація передбачає, що формуляр заповнює сам респондент. Кореспондентське опитування передбачає, що особи з якими органи державної статистики уклали відповідну  угоду, надсилають у визначені терміни заповнені формуляри. Інтерв'ю передбачає, що відповіді на питання у формулярі записуються у довільній формі.