Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6.1. Організаційно-правове забезпечення ринку цінних паперів

2.6.1. Організаційно-правове забезпечення ринку цінних паперів

Функціонування ринку цінних паперів в Україні регламентується рядом нормативних актів, серед яких Закони України "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про приватизацію державного майна", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та інших чинних законодавчих та нормативних актів.

Органами державного регулювання фондового ринку є: Президент України, Верховна Рада та Кабінет Міністрів, які здійснюють законодавче формування і забезпечення реалізації єдиної державної політики розвитку та функціонування ринку цінних паперів, сприяють адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів; Фонд державного майна - забезпечує захист майнових прав громадян України, здійснення прав розпорядження майном державних підприємств в процесі приватизації, сприяння процесу демонополізації економіки і створення умов для конкуренції виробництва; Антимонопольний комітет - здійснює державний контроль за виконанням антимонопольного законодавства та захист законних інтересів підприємців та споживачів; Міністерство фінансів - розробляє основні напрями державної політики, складає та забезпечує виконання державного бюджету, концентрує фінансові ресурси на пріоритетних напрямках розвитку, удосконалює фінансовий механізм та методи фінансового і бюджетного планування.

Становлення ринку цінних паперів АПК розпочалося з процесами приватизації та реструктуризації підприємств. За даними Міністерства аграрної політики України в АПК створено близько 6 тисяч відкритих акціонерних товариств та майже тисяча закритих акціонерних товариств. В основному, це приватизовані підприємства хлібоприймального, переробного, сервісного напрямків діяльності. Серед сільськогосподарських підприємств найбільше акціонерних товариств створено на базі колишніх радгоспів - 750. В процесі реформування колгоспів в період  1993-1999рр.  створено  550  акціонерних товариств, що складає лише 5 відсотків від загальної кількості реорганізованих колгоспів.

Формування в процесі приватизації значної кількості відкритих акціонерних товариств, в тому числі підприємства АПК, які складають 38 відсотків загальної кількості емітентів акцій по Україні, свідчить про потенційні можливості ринку цінних паперів в АПК.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+