Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.8. Питання для самоперевірки

2.8. Питання для самоперевірки

 

Сутність поняття «причини конфлікту».

Групування факторів виникнення й розвитку конфліктів.

Передумови об’єктивних причин конфліктів.

Фактори конфліктів об’єктивного характеру.

Організаційно-управлінські фактори конфліктів.

Соціально-психологічні фактори конфліктів.

Особистісні фактори конфліктів.

Передумови суб’єктивних причин конфліктів.

Функція конфлікту та її значимість.

Труднощі під час визначення конструктивності (деструктивності) конфлікту.

Визначення змісту функцій конфлікту.

Позитивна спрямованість функцій конфлікту.

Негативна спрямованість функцій конфлікту.

Конструктивний і деструктивний вплив конфлікту на його основних учасників.

Конструктивний і деструктивний вплив конфлікту на соціальне оточення.

Позитивні наслідки конфліктів соціального й особистісного характеру.

Негативні наслідки конфліктів соціального та особистісного характеру.