Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

2.8. Розрахунки векселями

  Вексельна форма розрахунків — це розрахунок між постачальником і покупцем з відстрочкою платежу, яка оформляється векселем. Вексель — це письмове зобов'язання стандартної форми, що надає право його власнику вимагати безумовну сплату відповідної суми, що вказана у векселі, від особи, яка видала вексель (крім трати), у відповідний термін. Абстрактність і безумовність векселя робить його самостійним платіжним засобом. Таким чином, вексель виступає як різновид цінного паперу. Вексель, при необхідності, можна перетворити в гроші, реалізувавши його іншому підприємству або банку з дисконтом.

         Класифікація векселів:

По емітенту:

1.     Казначейські векселі — державні цінні папери, які випускаються для покриття витрат бюджету. Вони можуть використовуватись для здійснення розрахунків, для зарахування оплати в держбюджет, як застава для забезпечення інших платежів і кредитів.

2.     Приватні векселя — емітуються корпораціями, фінансовим групами, комерційним банками.

По порядку платежа:

1.     Строкові векселя — сплата по цим векселям здійснюється в зазначений строк.

2.     На пред'явника — оплата по таким векселям здійснюється негайно після прийняття його дебітором.

По можливості передачі іншій особі:

1.     Такі що індосуються — передаються через передаточний надпис — індосамент.

2.     Без можливості передачі.

По суб'єкту здійснення оплати:

1.     Переказний вексель (трата) — виписується і підписується боржником — трсантом, і є вимогою трасату — боржнику трасанта, сплатити у визначений термін вказану у векселі суму третій особі — ремітенту (пред'явнику трати).

2.     Непереказний (соло-вексель) — за цим векселем векселедавець бере на себе зобов'язання особисто сплатити певну суму по векселю у визначену дату.

По типу угоди:

1.     Фінансові векселя— використовуються для мобілізації грошових коштів; мають депозитну природу.

2.     Товарні векселя — використовуються для кредитування товарних операцій.

По забезпеченню заставою:

1.     Забезпечені векселя (заставою).

2.     Незабезпечені векселя.

По місцю сплати боргу:

1.     Доміцільований вексель — вексель, в якому зазначено конкретне місце платежа.

2.     Недоміцільований.

По формі пред'явлення:

1.     Паперова.

2.     Електронна.