Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 8. Основні сервіси Інтернету

Виділяються чотири основних сервіса Інтернету.

Електронна пошта — найбільш простий, корисний і до­ступний для багатьох користувачів сервіс Інтернету.

Передача файлів з одного комп'ютера до іншого — одне з найбільших комфортних нововведень, що були надані рево­люцією в мережі. Воно ґрунтується на протоколі передачі файлів FTP (File TransferProtocol).

Віддалений доступ надає можливість підключитися до віддаленого комп'ютера і працювати з ним в інтерактивному режимі. За допомогою протоколу TELNET, що забезпечує та­кий доступ, можна користуватися бібліотеками, каталогами різних університетів або організацій і т. п. Віддалений комп'ютер буде виконувати команди, а особистий — працю­вати як простий термінал.

WWW (WORLD WIDE WEB або всесвітня павутина) —

сервіс Інтернету, що ґрунтується на гіпертекстовій техно­логії2, розробленій в Європейському центрі ядерних дослі­джень (CERN).

Зараз спостерігається швидкий розвиток і розширення спектру послуг Інтернету. З'являються і швидко поширю­ються нові інформаційні джерела — електронні газети, елек­тронні мультимедійні журнали, що розмовляють, щотиж­неві радіопередачі, що транслюються через Інтернет, відео-конференції та інші.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+