Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.10. Надання комунікаційних і інформаційних послуг в Інтернеті

Хто надає комунікаційні послуги в Інтернеті і забезпечує роботу мережі? Першою сходинкою роботи мережі Інтернет є послуги провайдерів Інтернет ISP (Internet Service Providers), що роблят можливою доставку повідомлень по мережі. Корис­тувачі, приватні особи або організації, укладають з цими служ­бами контракт про тип з'єднання з Інтернетом. Провайдери можуть бути приватною комерційною компанією, некомерційною громадською організацією, освітньою установою, урядовим ор­ганом. Користувач може приймати інформацію, підключатися до мережі і використовувати інформацію або тільки надавати і поставляти ії. Самі провайдери підключаються до регіональної сервісної служби (Regional NetworkProviders), що надає свої по­слуги в більш широкому просторі мережі Інтернет і забезпечує з'єднання по всьому географічному районі, у якому ця служба працює. Далі регіональна Інтернет служба через мережеві пунк­ти підключення (Network Access Points) з'єднується з основною базою мережі Інтернет. Ця база приводиться в дію сервісними службами, відповідальними за роботу мереж.

Хто надає інформаційні послуги в Інтернеті? Це роблять спеціальні компанії або організації — ІСР (Internet Content Providers), що розробляють і поміщають в Інтернеті інфор­маційні ресурси. Іноді великі ISPберуть на себе відповідальність за надання інформаційних послуг, комбіну­ючи у своїй роботі риси ISP і ІСР. У деяких випадках, особли­во за кордоном, відбувається злиття компаній ISP і ІСР.

Наступний етап розвитку спектра послуг Інтернет — це перетворення достатньо могутніх ІСР у ASPApplication Service Provider). Компанії ASP надають вже не просто «інформаційний зміст», а комплексні, цільові проблемно-орієнтовані послуги, пов'язані з керуванням економічними об'єктами через Інтернет. Самі ASP нічого не роблять — це є лише нова форма «посередника».