Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.12. Постійне IP з'єднання через виділену лінію

Почнемо з варіанту, що надає користувачам повний пе­релік послуг Інтернету і найбільш зручні умови роботи. Цим варіантом є робота в локальній мережі, підключеній до Інтер­нету по виділеній лінії. У цьому випадку, один з комп'ютерів локальної мережі (маршрутизатор) має постійне з'єднання з маршрутизатором постачальника і забезпечує передачу ІР-пакетів для робочих станцій локальної мережі. Установка і настроювання необхідного програмного забезпечення, а та­кож супровід роботи такої IP-мережі, як правило, здійснює адміністратор мережі. Це полегшує роботу користувачів.

За такого з'єднання, підключена локальна мережа стає частиною Інтернет. Усі користувачі локальної мережі одер­жують можливість роботи з усіма сервісами Інтернет, тобто вони можуть користуватися електронною поштою, телекон­ференціями, термінальним доступом до віддалених комп'ю­терів (TELNET), передачею файлів (FTP), доступом до розподілених інформаційних систем і баз даних (WWW).

Постійне з'єднання по виділеній лінії є досить зручним, однак, дорогим способом роботи в Інтернеті. Як правило, їм користуються досить великі організації (університети, на­уково-дослідні інститути і центри, великі фірми), що мають розвинуті локальні мережі і велику кількість користувачів, що потребують роботи в режимі онлайн, або фірми, що нада­ють інформаційний сервіс мережі, тобто підтримують постійно діючі сервери.

Іншим засобом доступу до Інтернету, який застосовується для підключення одиночних комп'ютерів до Інтернету, є IP-з'єднання по лінії, що комутується.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+