Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.14. Телекомунікації України

Комп'ютерні мережі активно впроваджуються в усі сфери людської діяльності. Завдяки їм і розвитку інформаційних технологій, можна одержати доступ до баз даних усього світу. Зараз ряд міжнародних мережевих проектів допомага­ють Україні стати повноправним членом світового інфор­маційного простору. За допомогою супутників налагод­жується доступ до послуг зв'язку усього світу.

З появою прямого виходу в Інтернет, з'явилася додаткова можливість використовувати міжнародні інформаційні, ко­мерційні і наукові бази даних. Доступ до актуальної інфор­мації у всіх сферах світового інформаційного простору прискорює формування в Україні цивілізованого інфор­маційного суспільства.

Перші вузли мережі Інтернет3 на Україні з'явилися на по­
чатку 90-х років минулого століття. У 1990 р. в Україні були
створені перші три вузли доступу до ресурсів мережі
(http://day.net.ua/official_ukr.html). Серед перших провай­
дерів у м. Києві були: «Технософт» (з 1993 р. це «Релком-Ук-
раїна» http://www.relc.com), «Моноліт» (з 1991 р.)
http://www.ua.net,        «Адамант» (з 1992 р.)

http://www.adam.kiev.ua, «Електронні вісті» (з 1993 р) http://www.elvisti.kiev.ua. З кінця 1990 р. у просторі ієрархічних імен мережі Інтернет була почата підтримка ук­раїнської частини цього простору4 — домену.иа. Спочатку до­мен підтримувався неформально, при маршрутизації пошти в AT «Релком». 1 грудня 1992 р. національний домен.иа було офіційно делеговано Україні. 31 липня 2000 р. вийшов Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет і забезпе­чення широкого доступу до цієї мережі в Україні (№928/2000 від 31.07.2000 http://ukr/pravo/zakint.txt). Це був один з пер­ших державних законодавчих актів щодо Українського сег­менту мережі Інтернет. 15 вересня 2001 р. вступили в дію нові «Правила домена.UA». З їхнім введенням українські компанії одержали можливість реєструвати частки домену виду ФІРМА.ПА або MAPKA.UA. 9-14 вересня 2002 р. відбулася шоста щорічна конференція провайдерів України «Інтернет-технології в інформаційному просторі держави».

Важливі факти з історії українського Інтернет знайшли відображення на Веб-сторінці http://ain.com.ua/history.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+