Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Організаційно-правова основа створення господарських формувань

3.2. Організаційно-правова основа створення господарських формувань

Особливості створення і функціонування господарських товариств в Україні регулюється Законом України "Про господарські товариства". Цим законом передбачено такі види господарських товариств: товариства з обмеженою відповідальністю; товариства з додатковою відповідальністю; товариства з повною відповідальністю; командитні товариства; повні товариства; закриті акціонерні товариства; відкриті акціонерні товариства.

Засновницькими документами товариств з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства є статут і засновницький договір, повного і командитного товариства - засновницький договір.

Учасники товариств мають право: а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах; б) брати участь в розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди); в) вийти в установленому порядку з товариства; г) одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство, яке має статутний фонд, поділений на частини, розмір яких визначається засновницькими документами. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства лише в межах їхніх вкладів (часток). При заснуванні даного типу товариства створюється статутний фонд розміром не менше 625 мінімальних заробітних плат за рахунок вкладів його засновників. Останні на момент реєсрації товариства зобов'язані внести не менше 30% визначеного вкладу. Решту вони повинні внести не пізніше року після реєстрації товариства.

Товариство з додатковою відповідальністю, як і товариство з обмеженою відповідальністю, має поділений на частки статут. Проте його учасники відповідають за борги не лише своїми внесками до статутного фонду, а й додатково — належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі, до внеску кожного з них (за умови, коли самих внесків недостатньо для покриття боргів). При цьому установчі документи передбачають межу їхньої відповідальності. Інші регулюючі норми щодо діяльності товариства з додатковою відповідальністю ідентичні нормам, передбаченим для товариства з обмеженою відповідальністю.

Повним називають таке товариство, учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім майном. Істотною особливістю цього виду товариства є те, що його справи ведуть або всі учасники, або один чи кілька з них. Останні виступають від імені товариства в межах повноважень, визначених дорученням, що підписане рештою учасників товариства. Таке доручення може бути скасовано за вимогою хоча б одного з учасників товариства.

Командитне товариство - це товариство, "яке включає, поряд з одним або більше учасниками, які несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, також одною або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майна товариства". Економічні і організаційні засади функціонування командитного товариства ідентичні з повним товариством. Але водночас йому притаманні певні особливості. Зокрема, сукупний внесок вкладників з частковою відповідальністю не повинен перевищувати 50% майна товариства зазначеного в установчому договорі. Вони можуть діяти від імені командитного товариства тільки в разі наявності окремого доручення, але мають право вимагати повної інформації про його фінансовий стан і першочергового повернення вкладів за умови ліквідації даного товариства.

Акціонерне товариство - це товариство, яка має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості і яке несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій.

Залежно від способу розповсюдження акцій розрізнають відкрите акціонерне товариство і закрите. Акції відкритого акціонерного товариства поширюються за відкритою підпискою, акції закритого акціонерного товариства розподіляються серед засновників другого — розповсюджуються лише між засновниками товариства. В обох випадках номінальна вартість випущених акцій для формування статутного фонду акціонерного товариства за законами України не повинна бути меншою ніж 1250 мінімальних заробітних плат (з урахуванням індексації).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+