Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.2. Особливості діяльності суб`єктів інфраструктури товарного ринку

3.2. Особливості діяльності суб`єктів інфраструктури товарного ринку

 

В економічній науці тривалий час точилась дискусія стосовно сутності, ролі та місця інфраструктури товарного ринку в системі національного господарства. Деякі автори висловлювали  та обґрунтовували думку, що інфраструктура первинна, а виробництво вторинне. Інші – навпаки, стверджували, що інфраструктура товарного ринку є лише складова частина суспільного виробництва, яка не відіграє самостійної ролі. Хибність як першого, так і другого твердження обумовлена двоїстим характером праці та особливістю її продукту в інфраструктурі товарного ринку.

Головною відмінністю праці в інфраструктурі товарного ринку від діяльності виробничих галузей є відсутність її продукту в матеріально-речовій формі.

Суб`єкти інфраструктури товарного ринку в значній мірі приймають безпосередню або опосередковану участь в суспільному виробництві, але не створюють кінцевий продукт. Їх функціональне призначення заключається в тому, що вони продовжують процес виробництва в сфері обігу, а праця, яка при цьому витрачається, збільшує вартість сукупного продукту хоч і не змінює матеріально-речової форми товару. Тому діяльність більшості суб`єктів ІТР відноситься до продуктивної, а продуктом цієї діяльності є послуги.

Стосовно сутності послуг в економіці не вироблене загально прийняте визначення. Більшість фахівців використовують визначення та характеристику послуги зроблені К.Марксом: “Цей вислів означає взагалі не що інше, як ту особливу споживчу вартість, яку створює ця праця подібно всякому іншому товару, але особлива споживча вартість цієї праці отримала тут специфічну назву “послуга”, тому що праця робить послуги не в якості речі, а в якості діяльності”. В теорії К.Маркса виділено два види послуг: “послуги .... утілені в товарах, інші ж послуги, навпаки, не залишають відчутних результатів, існуючих окремо від виконавців цих послуг”. В.Д. Маркова наводить визначення послуги, зроблене американським фахівцем Т. Хіллом: “послуга – це зміна стану образу або товару, який належить будь-якій економічній одиниці, та відбувається внаслідок діяльності іншої економічної одиниці з попередньої згоди першої. Таке визначення дозволяє розглядати послуги як конкретний результат економічно корисної діяльності, яка проявляється у вигляді товару, або безпосередньо у вигляді діяльності. Економічна корисність робить послуги об`єктом торгівлі. Продуктом діяльності інфраструктури товарного ринку частіше всього є “інтегрований товар”, продаж якого супроводжується наданням комплексу послуг. Головна відмінність послуг, які пов`язані з продажем та використанням товару в матеріально-речовій формі від інших видів послуг заключається в тому, що вони невіддільні від цього товару, не існують окремо від нього. Товар може продаватись без надання послуг, але послуги без товару неможливі.

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що праця по наданню послуг в процесі фізичного обігу товарів в матеріально-речовій формі є продуктивною, а суб`єкти, які їх надають, продовжують процес виробництва у сфері обігу. Продуктом цієї праці є послуга у вигляді корисної дії, або вигоди, яку може отримати споживач.

В теорії маркетингу послуги, які надаються при продажу товару або пов`язані з його використанням, тобто направлені на реальний товар, називають матеріальними.

Другу велику групу складають нематеріальні послуги.

Властивості послуг інфраструктури товарного ринку обумовлюють необхідність формування її суб`єктів на різних рівнях господарської ієрархії – регіональному, галузевому та на рівні підприємства.

Суб`єкти ІТР обслуговують різних товаровиробників, так як продукт їхньої праці має загальний характер. Адже, щоб товар став дійсно корисним, тобто реальною вартістю, він повинен бути доставленим у вказане місце, у визначений час та  обумовленій кількості та якості, тобто у повній відповідності із побажаннями споживача, незалежно від того, хто ним являється.

Особливу роль в цьому процесі відіграють нематеріальні послуги інфраструктури товарного ринку. До нематеріальних відносять послуги, які не можна побачити, спробувати на смак, поторкати, почути або понюхати перед тим, як придбати. Це стосується перш за все інформаційного обслуговування, консультування тощо.

Більш детально характеристика діяльності суб`єктів ІТР по наданню послуг, їх видового складу та стану розвитку буде висвітлена в наступних розділах посібника.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+