Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.23. Запит для інформаційно-пошукових систем

При виконанні пошуку в Інтернеті центральним завдан­ням користувача є побудова запиту.

1.      Практично у всіх інформаційно-пошукових системах
застосовується метод ключових слів. А саме, відбираються
документи, що містять (або ж не містять) слова, зазначені в
запиті, або їх визначені сполучення. При цьому найчастіше
практично неможливо зафіксувати семантичні характерис­
тики документа, але саме вони, у кінцевому рахунку, визна­
чають його істінну релевантність. Наприклад, у документі,
присвяченому шаховій темі, саме слово «шахи» може бути
відсутнім, зате воно може фігурувати як метафора в політич­
ному  памфлеті.   Навіть  проблема  синонімів  (з  погляду
комп'ютера  «футболіст»  і  «гравець у футбол»  є різними
інформаційними елементами) ефективно вирішується дале­
ко не у всіх інформаційно-пошукових системах. У той лее
час, за запитом «коза» користувач цілком може одержати по­
силання з зоології, з сільського господарства, з історії мафії
(«Коза Ностра»), а також на роман Д. Дефо «Робінзон Крузо»
у повному обсязі.

2.  Крім проблеми інформаційного шуму, важливу роль у
технології пошуку відіграє повнота інформації.

Практика показує, що за допомогою однієї пошукової си­стеми можна знайти не більш третини розміщених у Веб-про-сторі документів. Причому, як це на перший погляд не пара­доксально, російський і український сегменти Веб-простору представлені на пошукових серверах значно повніше, що по­яснюється їх відносно невеликими інформаційними обсяга­ми і наповненням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+