Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.25. Основні пошукові системи і їх функціональні можливості

Існує кілька інформаційно-пошукових систем, що охоплю­ють велику частину російськомовного ресурсу. Щоб ефектив­но використовувати можливості мережевих інформаційно-пошукових систем, корисно довідатися, як вони працюють «зсередини», ознайомитися з їх принципами пошуку і з'ясу­вати які вони використовують структури баз даних.

Найчастіше інформація в бази даних інформаційно-по-шукових систем попадає автоматично в результаті роботи програм, названих «роботами» або »павуками», які скану­ють Веб-простір. Веб-роботи — це такі програми, що безпе­рервно «обходять» Веб ресурси, переходячи з однієї сторінки на іншу, з метою збору інформації для формування бази да­них з індексами змісту Веб-серверів.

Деякі адміністратори Веб-серверів не бажають, щоб визна­чені ресурси попадали в пошукові системи. Такими документа­ми можуть бути сторінки, що формуються динамічно, тимча­сові файли або файли, не призначені для широкої аудиторії. Крім того, деякі Веб-сервери можуть просто не витримати інтен­сивного автоматичного опитування. Тому існує угода, не­офіційний стандарт — Standart for Robot Exclusion (SRE), який дотримують практично усі розробники Веб-роботів промисло­вих систем. Ця угода описує протокол, що дозволяє адміністра­торам вузлів заборонити роботам доступ до зазначених областей їх Веб-серверів. Для забезпечення інтерактивного доступу кори­стувачів до інформації, зібраної роботами, використовуються пошукові механізми — основні складові інформаційно-пошу­кових систем. Ефективність і швидкодія пошукових механізмів багато в чому визначається структурою баз даних, використову­ваних у певній інформаційно-пошуковій системі.

Про технологічні рішення багатьох інформаційно-пошу­кових систем можна лише догадуватися, виходячи з пошуко­вих можливостей. Ці рішення є інтелектуальною власністю власників відповідних пошукових служб. Для розуміння принципів реалізації інформаційно-пошукових систем цілком достатньо з ними ознайомитися.

Lycos (http://www.lycos.com) — це вичерпний каталог ре­сурсів мережі Інтернет. Lycos знаходить у лічені секунди будь-яку інформацію, що цікавить, включаючи текст, графіку, звук і відео. Недавно журнал PC magazine визнав Lycos найкращим інструментом пошуку інформації в мережі Інтернет серед 11 пошукових інструментів. Оцінка здійсню­валась як з погляду якості знайденої інформації за запитом користувача, так і з погляду релеватності (відповідності) знайденої інформації.

Magellan (http://www.mckinley.com) забезпечує огляд і класифікацію інформації, що знаходиться на WWW, FTP серверах, а також Usenet форумах (newsgroups) для швидко­го пошуку. Користувачі можуть переглядати інформацію з розділів або ж робити пошук за ключовими словами або сло­восполученнями.

Excite (http://www.excite.com) знаходить інформацію не тільки за ключовими словами, але і за загальними ознаками. Поновлюється щотижня. Вважається, що база даних Excite нараховує більш 1,5 мільйонів Веб сторінок і оглядає 50 000 Веб-сторінок, написаних журналістами, Usenet новини за ос­танні два тижня і класифікатори. Excite також включає но­вини агенства Рейтер.

Alta Vista (http://altavista.digital.com) — це розробка Digital Equipment Corporation. Alta Vista здійснює пошук у 8 мільярдах слів з 16 мільйонів Веб сторінок. Ця інфор­маційно-пошукова система забезпечує повнотекстовий індекс більш ніж 13000 форумів (newsgroups).

Yahoo! (http://www.yahoo.com) — одна з найбільш попу­лярних інформаційно-пошукових систем. Вся інформація розділена на 14 основних категорій: мистецтво, комп'ютери, здоров'я, відпочинок, останні новини україни та світу , наука і т. п. Вибравши розділ, який цікавить, зробивши щиглик мишею, поглиблюємось у відкритий підкаталог все глибше і глибше, поки не знайдемо відповідь на питання.

Who Where? (http://www.whowhere.com) — Цей пошуко­вий інструмент працює дуже швидко і, що дуже важливо, простий у використанні. Who Where дозволяє знаходить ад­реси організацій і конкретних користувачів у мережі. Інтуїтивно виправляє помилки написання, забезпечує по­шук за ініціалами.

Shareware (http://www.shareware.com) — дозволяє знахо­дити необхідне програмне забезпечення. Більш ніж 170 000 файлів доступні для швидкого пошуку, перегляду і заванта­ження з корпоративних архівів в Інтернеті.

The Electric Library (http://www.elibrary.com/id/2525) — ця інформаційно-пошукова система має величезну базу да­них, що містить більше тисячі повних текстів газет, періодичних видань, академічних журналів, малюнків, літе­ратуру, твори мистецтва.


DejaNews (http://www.dejanews.com) — має найбільший у світі пошуковий архів Usenet новин. Різноманітні пошукові опції дозволять знайти статті за датою, автором, предметом.

Guide (http://guide.infoseek.com) — ця інформаційно-по­шукова система забезпечує огляд популярних Інтернет ре­сурсів — Веб, Usenet newsgroup, FTP. Якщо знайдена підхо­дяща сторінка, функція «Find Similar» («Знайди схожу») знайде схожу.

Серед українських інформаційно-пошукових систем найбільш відомими є МЕТА (http://meta.ua/), InfoReS(http://el.visti.net), Asearch (http://search.kiev.ua).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+