Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг

3.3. Вплив соціально-культурного середовища на маркетинг

Рис. 17. Схема впливу соціально-культурного середовища

на поведінку споживачів

Таблиця 4

Вплив соціально-культурного середовища на поведінку споживачів

(дослідження 6-ти країн з приблизно однаковим рівнем розвитку, 1975 р.)

Товар

Мінімальне використання

Максимальне використання

Автоматичні пральні машини

25 % — Великобританія

67 % — Італія

Заморожені продукти

13 % — Франція

31 % — Німеччина

Пилососи

29 % — Італія

99 % — Нідерланди

 

Контрольні запитання та завдання

1. Дайте визначення культури і назвіть її основні складові елементи.

2. Назвіть і охарактеризуйте складові та елементи соціально-культурного середовища.

3. Поясніть схему впливу соціально-культурного середовища на поведінку споживачів.

4. Які елементи культури і чому обов’язково аналізуються маркетологами?

Дискусійні запитання

1. Який зв’язок існує між рівнем розвитку матеріальної культури та рівнем економічного розвитку? Наведіть приклади.

2. «Мова є дзеркалом культури». Чи згодні Ви з цим твердженням? Чому? Поясніть.

3. Який з елементів культури досліджуваної країни, на Ваш погляд, справляє найбільший вплив на рішення менеджера з міжнародного маркетингу?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+