Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3.6. Сутність підприємств малого бізнесу

3.6. Сутність підприємств малого бізнесу

В світовій практиці, в тому числі і в нашій державі, існує таке поняття, як мале підприємство (малий бізнес). Це не якийсь окремий тип підприємства щодо власності, організаційної форми господарювання чи функцій. Критерієм віднесення підприємства до категорії малих (відповідно до закону "Про підприємства України") є кількість працюючих. У промисловості та будівництві до малих відносять підприємства з кількістю працюючих до 200, в інших галузях виробничої сфери в тому числі і в сільському господарстві —до 50, в науці і науковому обслуговуванні; до 100, в різних галузях невиробничої сфери —до 25, в роздрібній торгівлі — до 15 осіб. Порівняно з іншими країнами в нас ці критерії дещо завищені. Наприклад, в Англії, США розрізняють дрібні підприємства з кількістю працюючих до10 і малі - від 11 до 100 осіб. В Японії взагалі використовують три критерії — кількість працюючих, обсяг продажу і величина доходу. Такий підхід дає можливість повніше оцінити роль малого бізнесу в економіці країни.

В світовій практиці існує три підходи до визначення малих та середніх підприємств: кількісний, якісний, комбінований. При кількісному підході до визначення малих та середніх підприємств використовують критерії: кількість зайнятих, обсяг продажу продукції (послуг), балансова вартість активів (табл.2. ).

Таблиця 2. Визначення малих та середніх підприємств за методикою ЄС

Підприємства

Чисельність зайнятих чол.

Річний оборот,млн.екю

Баланс, млн. екю

Малі

Менше 50

Менше 4

Менше 2

Середні

50-250

Менше 16

Менше 8

Комісія ЄС виділяє також мікропідприємства з чисельність до 9 чол. У більшості випадків —це індивідуальні підприємства, сімейні та фермерські господарства. Дрібні - це підприємства з чисельністю зайнятих від 10 до 90 чоловік.