Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. 6. Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди

4.6. Котирування валют та його види. Валютна позиція банку та її різновиди

 

Торгівля на ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу валют (котирування валют).

Курс розглядається як відношення базової валюти до котируваної. Термін «базова» валюта означає, що така валюта у співвідношенні фіксується на певному рівні, зазвичай на рівні 1, 10 або 100. Ідеться про те, скільки одиниць котируваної валюти можна обміняти на одиницю базової. У світовій фінансовій практиці утвердилася традиція брати за базову валюту американський долар і виражати вартість інших валют відноснодо долара. Такий курс, або котирування, має назву прямого курсу (котирування), тобто змінювана кількість національної валюти тут відноситься до фіксованої кількості іноземної валюти. Винятком з правил є котирування англійського фунта стерлінгів, коли до фіксованої кількості національної валюти (у даному разі стерлінг) прирівнюють змінювану кількість іноземної валюти. Тільки окремі країни використовують таке котирування, яке має назву непрямого.

Слід зауважити, що вид котирування залежить від традицій та укладу світової практики дилінгу. Так, американські банки у своїх внутрішніх операціях використовували прямі котирування, а в зовнішніх — зворотні. Але останнім часом змушені були враховувати світові тенденції і поступово перейшли до стандарту зворотних котирувань.

Однак усе більше банків почали залучатися до торгівлі крос-курсами. Крос-курс — співвідношення між двома валютами, що є похідними від їхніх курсів щодо третьої валюти (долара США). Таким чином, оператору ринку потрібно стежити не за одним курсом, а зразу за трьома. З подальшим розвитком валютного ринку в цілому торгівля крос-курсами стала його повноцінним сегментом, проте невеликим за значенням. Як показує практика, активність торгівлі крос-курсами впливає на активність торгівлі головними курсами (відносно долара) так само, як і навпаки. Аналіз крос-курсів іноді допомагає виявити відмінність у швидкостях змін головних курсів. За наявності таких відмінностей виникає нагода скористатися цим і здійснити арбітражну операцію. Наприклад, якщо євро активно скуповується проти єни (тобто зростає попит на євро), цілком імовірно, що це відповідно вплине на курс євро відносно долара. Робити остаточні прогнози можна лише у разі тривалого вивчення ринку, однак правомірність застосування крос-курсів для прогнозування кон’юнктури ринку підтверджується практикою. З уведенням у безготівковий обіг євро зникла потреба робити крос-операції в межах Європейського Союзу.

Обмінний курс. Обмінний курс — це ціна однієї валюти, виражена в іншій валюті. Валютні котирування містять у собі базову і зустрічну валюти. При позначенні котирування обмінного курсу валютної пари заведено базову валюту вказувати першою, а зустрічну — другою, як це показано на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Схема валютного котирування

Котирування можуть здійснюватися в європейському чи американському варіанті або, відповідно, прямі та зворотні.

Американський варіант, або зворотне котирування. У цьо­му разі фіксована кількість національної валюти котирується проти змінюваної кількості іноземної валюти.

Традиційно британський фунт стерлінгів котирувався саме в такий спосіб у зв’язку з тим, що до введення в країні десятичної системи це полегшувало підрахунки. Зворотне котирування зберігається і зараз, хоча британський фунт переведено на десятичну систему. До інших валют, які котируються за американським варіантом, входять новозеландський долар (NZD), австралійський долар (AUD), ірландський фунт (IEP) і європейська валютна одиниця (EUR).

Приклад:

Обмінний курс GBP/USD, рівний 1,6870, означає таке:

фунт стерлінгів може бути обміняний на 1,6870 американського долара;

британський фунт стерлінгів є базовою валютою, а американський долар — зустрічною;

якщо ви купуєте британські фунти стерлінгів, то продаєте американські долари, і навпаки.

Європейський варіант, або пряме котирування. Тут фіксована кількість іноземної валюти котирується проти змінюваної кількості національної валюти.

Приклад:

Обмінний курс USD/EUR, рівний 1,4085, означає таке:

американський долар може бути обміняний на 1,4085 євро;

американський долар є базовою валютою, а євро — зустрічною;

якщо ви купуєте американські долари, то продаєте євро, і навпаки.

На валютних ринках більшість валютних пар має прямі котирування.

Дата валютування — це дата здійснення реального обміну валют. При призначенні дати валютування слід враховувати таке

«банківські свята» у країнах, валюта яких бере участь в угоді, тобто дні, коли банки не працюють;

загальні вихідні; у західному світі вихідними є субота і неділя, а в ісламських країнах — п’ятниця і неділя.