Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4. Власність: сутність, форми

Власність є центральною, визначальною категорією, як у цілому економічної теорії, так і курсу «Соціальна економіка». Важливо чітко усвідомити, що влас­ності немає без економіки, а економіки — без власнос­ті. Власність — суто соціальна категорія, тому що її немає в природі стосовно окремо взятої людини, що живе на незаселеному острові.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

4. Власність: сутність, форми