Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4. Власність: сутність, форми

Власність є центральною, визначальною категорією, як у цілому економічної теорії, так і курсу «Соціальна економіка». Важливо чітко усвідомити, що влас­ності немає без економіки, а економіки — без власнос­ті. Власність — суто соціальна категорія, тому що її немає в природі стосовно окремо взятої людини, що живе на незаселеному острові.