Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

4.1. Економічна сутність ризику

З економічної точки зору можна стверджувати, що ризик – це ймовірність зазнати втрат очікуваної економічної користі, або прямих збитків через появу певної, випадкової події, щодо майнового інтересу членів суспільства.
Між поняттям “ризик” і поняттям “збиток” існує тісний зв’язок. Ризик показує можливе негативне відхилення від нормального перебігу подій, а збиток – фактичний розмір цього негативного відхилення. Існування ризику і можливість збитку зумовлюють потребу в захисті від нього. Цей захист може здійснюватись різними шляхами одним з яких є страхування.
Ризик є фундаментальним поняттям у страхуванні. Як відомо, ризик супроводжує життя людини від початку до кінця. Саме це призвело до пошуку методів запобігання ризикові та подолання його наслідків. Найбільш ефективним з цих методів є страхування. Ланцюжок взаємозв'язку ризику і страхування можна представити таким чином: ризик - вірогідний майновий збиток - майновий інтерес - страховий інтерес - страховий захист (страхування). Тут під ризиком розуміється вірогідна несприятлива подія, що несе в собі потенційну загрозу майновим інтересам певної особи.
У страхуванні під ризиком розуміється конкретне явище або їх сукупність, настання яких викликає необхідність відшкодування збитків із спеціально створеного страхового фонду.
Страховий ризик – це певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання (Закон України «Про страхування», ст.8).
Ризик у страхуванні розглядається щодо конкретних об’єктів, а не як ризик взагалі. Він пов’язаний із заподіянням шкоди об’єкту прийнятого під страховий захист.